Autoškola online - výuka a studijní materiály ZDARMA

Autoškola on-line

Jak dobře znáte pravidla silničního provozu? Znalost pravidel je nezbytným předpokladem pro vaše bezpečné cesty. Věnujte patřičný čas a energii samostudiu. Neučte se pravidla kvůli závěrečné zkoušce, ale především kvůli sobě i ostatním řidičům. Pro zpestření jsme pro vás připravili doplňující výuku online a studijní materiály ZDARMA. Vítejte v autoškole online.
Jak zvládáte pravidla silničního provozu? Jak dobře znáte dopravní značky? Máte křižovatky pod kontrolou? Defenzivní jízda chrání životy
STOP - pořad České televize - Autoškola online Besipky


Začněte offline s kvalitní učebnicí autoškoly


Příprava ke zkoušce založená pouze na procvičování testových otázek je nedostatečná a nebezpečná. S nejvyšší pravděpodobností vám tak uniknou důležité souvislosti. Neučte se kvůli zkoušce, ale kvůli sobě. Nastudujte si nejdříve všechna pravidla z kvalitní učebnice autoškoly. V zájmu vašeho zdraví, zdraví vašich blízkých i ostatních řidičů.