Školení řidičů referentů

Řídí vaši zaměstnanci auto při výkonu práce? Víte, že máte poté zákonnou povinnost pravidelně školit tyto zaměstnance k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s řízením automobilu? Školení odborné způsobilosti řidičů přesto mnoho firem zanedbává a riskuje vysoké pokuty i zdraví zaměstnanců. Vyhněte se pokutám, škodám i úrazům. Přenechte starost o proškolení vašich zaměstnanců nám!

Školení řidičů referentských vozidel (1x za 2 roky)

Školení odborné způsobilosti řidičů je efektivní prevencí, která se vám vyplatí.

Školení řidičů referentů má za úkol především seznámit zaměstnance řidiče se změnami pravidel a novinkami v dopravě a připomenout silniční pravidla a zásady bezpečné jízdy. Školení probíhají atraktivní formou s důrazem na praktický přínos do praxe. Na rozdíl od levných online školení je naše osobní školení intenzivní, umožňuje diskuzi a má praktický přínos pro všechny účastníky. Školení vedou profesionální lektoři s akreditací i dlouholetými zkušenostmi. Školení doporučujeme provádět alespoň 1x ročně nebo nárazově u nových zaměstnanců. Každé školení je řádně zadokumentováno a účastníci vždy získávají osvědčení o provedeném školení.

Obsah školení

  • Aktuální novinky a změny v dopravě
  • Zásady bezpečné jízdy
  • Pravidla silničního provozu a dopravní značky
  • Řešení dopravních situací
  • Dopravní nehody a první pomoc
  • Související legislativa a pojištění
  • Bodový systém
  • Doplňková témata na přání
  • Závěrečná diskuze a konzultace

Pro větší skupiny poskytujeme množstevní slevy! Školení přímo u vás ve firmě po celé Praze i ČR.

V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky nebo emailem

Pro koho je školení povinné ze zákona

Povinnost absolvovat školení řidičů referentů se týká dle zákoníku práce všech zaměstnanců, kteří řídí v zaměstnání vlastní nebo služební motorové vozidlo do 3,5 t, avšak řízení není jejich hlavní náplní bez ohledu na to zda mají řízení vozidel sjednáno v pracovní smlouvě či nikoliv. V praxi se jedná o zaměstnance, kteří řídí vozidlo na pracovní cestě nebo při výkonu povolání bez ohledu na frekvenci. Nezáleží zda se jedná o služební automobil, pronajaté nebo osobní auto pro firemní účely.

Jaká jsou rizika pokud nemáte referentské školení?

Pokud řídíte vy nebo vaši zaměstnaci firemní vozidlo a nemáte školení řidičů referentů, vystavujete se pokutě až 2 000 000 Kč od Inspektorátu práce. Pokud nebudou vaši zaměstnaci řádně proškoleni, může vám také pojišťovna krátit nebo zcela odmítnout plnění pojistné události v případě pracovního úrazu nebo škody i tehdy, pokud firma není viníkem, protože odpovídá za bezpečnost práce a řádné proškolení zaměstnanců, které v takové situaci nemůže doložit.

Proč nedoporučujeme školení řidičů on-line?

Přínos online školení řidičů je velmi diskutabilní. Zaměstnanci se on-line školením často jen proklikají bez většího zapojení, soustředění a úsilí. On-line školení představuje spíše formální splnění zákona než skutečné předání znalostí a dovedností. Pokud vám záleží na prevenci a řádném proškolení, ale i zdraví vašich zaměstnanců doporučujeme osobní školení řidičů u vás ve firmě, které je intenzivní, multimediální se zaměřením na aktuální praxi, relevantní témata a s možností diskuze s profesionálním lektorem!

Související legislativa a zákony

Zákon č. 168/2002 Sb., nařízení vlády (organizace práce a pracovních postupů) Zákon č. 247/2000 Sb., zákon o získávání odborné způsob. k řízení motor. vozidel Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů § 103 odst. 2 (2) Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Máte dotazy? Volejte: 603 842 284, 603 410 450 nebo 274 822 589