Vrácení řidičského průkazu

Uložení zákazu řízení motorových vozidel je nepříjemností, které je lepší se vyhnout zodpovědnou jízdou s respektováním pravidel silničního provozu. Pokud už jste však přišli o řidičský průkaz, nezoufejte. Poradíme vám za jakých podmínek můžete získat řidičský průkaz zpět a doporučíme vám vhodný postup dle vaší konkrétní situace. Neváhejte nás kontaktovat.

Vrácení řidičského průkazu po vybodování

Pokud vám byl odebrán řidičský průkaz pro dosažení 12 bodů je nezbytné absolvovat vždy tzv. přezkoušení odborné způsobilosti v autoškole pro získání řidičského průkazu zpět. Přezkoušení můžete absolvovat nejdříve po 1 roce od odebrání řidičského průkazu. Datum naleznete v evidenční kartě řidiče jako "Datum ukončení".

Co je potřeba přinést do autoškoly?

 • Přihláška do autoškoly
 • Posudek o zdravotní způsobilosti
 • Výpis z karty řidiče pověřeného úřadu obce (nikoliv z CzechPoint)

O výpis z evidenční karty řidiče můžete požádat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností (magistrát hl. města Prahy) formou písemné žádosti. Obvykle je výpis vydáván na počkání nebo ve lhůtě 30 dní.

Jak získat zpět váš řidičský průkaz?

O vrácení řidičského průkazu po skončení zákazu musíte osobně zažádat. Neděje se tak automaticky po uplynutí doby na kterou byl zákaz uložen jak by se mohlo zdát! Proto až do doby vydání řidičského průkazu nejste oprávněni řídit motorová vozidla i přestože doba zákazu třeba již uplynula.

Postup krok za krokem

 1. Přihlášte se do autoškoly

  Nejdříve se přihlaste do autoškoly. S agendou vracení řidičských průkazů máme dlouholeté zkušenosti a rádi vám pomůžeme. Připravte si včetně přihlášky také výše uvedené dokumenty, podle toho zda jste přišli o řidičský průkaz vybodováním nebo soudním zákazem. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat rádi vám poskytneme odborné poradenství k vaší situaci ZDARMA.

 2. Dopravně psychologické vyšetření

  Dále je nezbytné absolvovat tzv. dopravně psychologické vyšetření (psychotesty). Vyšetření trvá běžně 2-5 hodin a zaměřuje se na osobnostní vlastnosti, odolnost vůči stresu, emoční stabilitu, pozornost, reakční doby, paměť apod. Dopravně psychologické vyšetření pro vrácení řidičského oprávnění je zajištěno ve spolupráci s akreditovaným psychologem.

 3. Praktické jízdy v autoškole

  Praktické jízdy nejsou povinné ze zákona. Vyžadujeme však s ohledem na náročnost závěrečné zkoušky absolvovat vždy alespoň 1 cvičnou jízdu. Pokud se za volantem nebudete cítíte po delší odmlce nejlépe můžete využít také výhodných balíčků kondičních jízd.

 4. Zkouška v autoškole

  Zkoušku můžete absolvovat v případě vybodování, nejdříve po 1 roce ode dne odebrání řidičského průkazu. V případě soudního zákazu až po uplynutí zákazu řízení. Zkouška probíhá poté stejně jako zkouška pro získání řidičského oprávnění v autoškole. Zahrnuje test ze silničních pravidel na počítači a praktickou jízdu s komisařem. Pozor, pokud některou z dílčích zkoušek nesložíte ani na 2. pokus je nezbytné dle zákona absolvovat kompletní výcvik v autoškole!

 5. Žádost o vrácení řidičského průkazu

  O vrácení řidičského průkazu můžete požádat ihned po složení zkoušky nebo nejpozději do 30 dnů. Při podání žádosti o vydání řidičského průkazu na obecním úřadě (magistrátu hl. města Prahy) je nutné doložit také následující dokumenty:

  • Žádost o vydání řidičského průkazu
  • Doklad o odborné způsobilosti (přezkoušení z autoškoly)
  • Doklad o zdravotní způsobilosti (zdravotní posudek)
  • Dopravně psychologické vyšetření (potvrzení)
  • Rozhodnutí o prominutí zbytku trestu (pokud bylo vydáno)
  • Platný doklad totožnosti
Máte dotazy? Volejte: 603 842 284, 603 410 450 nebo 274 822 589