Závěrečné zkoušky autoškoly - Autoškola Crkva

Závěrečné zkoušky

Všechny řidičské kurzy jsou ukončeny zkouškou. Zkoušky následují nejpozději do 2-3 týdnů po ukončení výcviku. Zkoušky je potřeba složit ze zákona nejpozději do 18 měsíců od zahájení výcviku. Zkoušku provádí zkušební komisař. Po úspěšném složení zkoušek si můžete podat žádost na magistrátu o vydání vašeho řidičského oprávnění.


Za závěrečnou zkoušku zaplatíte příslušnému obecnímu úřadu poplatek – 1000 Kč.


1. Závěrečný test z pravidel silničního provozu (30 min)

Závěrečný test skládáte na PC na dopravním odboru magistrátu nebo obce a obsahuje 25 otázek. Správná odpověď je vždy pouze jedna. Min. počet dosažených bodů je 43 z 50 b. Doporučujeme se naučit nejdříve všechny předepsané otázky (800+) a až později procvičit formou náhodně generovaných cvičných testů, abyste prošli celou oblast pro danou skupinu.

Oficiální testy online
2. Praktická jízda s komisařem (30-40 min)

Při praktické jízde mustí prokázat samostatné řešení dopravních situací. Nesmíte se dopustit žádného přestupku či ohrožení. Vaše závěrečná jízda musí být sebevědomá a bezpečná. Ve voze pojedete obvykle se svým instruktorem, komisařem a dalším žákem. Dodržujte zásady bezpečné jízdy a pravidla silčního provozu a není se čeho bát!

Jak na závěrečnou jízdu
3. Ústní zkouška z ovládání a údržby vozidla (sk. C-D)

Pouze pro sk. C a D je navíc předepsáno 25 testových otázek z kterých komisař položí 1-4 otázky a žadatel musí dostatečně odpovědět a prokázat znalost ovládání a údržby vozidla.

Otázky a odpovědi získáte v autoškole.

Opravné zkoušky


Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli? Nezoufejte, vůbec nic není ztraceno. Opakujete poté pouze tuto vybranou část zkoušky. Absolvovat ji můžete nejdříve za 5 pracovních dních ode dne konání předchozí zkoušky. Opakování zkoušek lze pouze po dobu 6 měsíců od data 1. zkoušky a při splnění celkové lhůty. Jinak výcvik dle zákona propadá a je nutno jej opakovat v plném rozsahu.

Za opakovaní testu budete platit úřadu poplatek – 300 Kč.
Za opakování ovládání a údržby vozidla – 500 Kč.
Za opakování praktické jízdy – 1500 Kč.

Vydání řidičského průkazu (hl. město Praha)


Vydání řidičského průkazu probíhá na základě žádosti podané osobně na registr řidičů na magistrátu hl. města Prahy. Žádost se vyplňuje na místě na tiskopisy magistrátu. Vydání řidičského průkazu proběhne ve lhůtě 20 dní nebo kratší. Potřebné doklady a náležitosti naleznete níže spolu s informací, kdy je váš řidičský průkaz připraven k vyzvednutí.

Na Pankráci 1685/17,19 Praha 4 - budova Business Centrum Vyšehrad

Chcete se poradit? Volejte: 603 842 284, napište nebo nás navštivte :)